قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 تیر 98 اعلام شد

قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اساس مصوبه شماره 91108 /ت مورخ 11/07/97 هیئت محترم وزيران، خوراك هاي تحويلي به واحدهاي پتروشيمي داخلي نرخ تسعير ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتي ارز در سامانه نيما خواهد بود، لذا بر این اساس قيمت گذاري محصولات پتروشيمي طبق متوسط نرخ ارز در سامانه نيما برابر 110899 ریال صورت پذيرفت. پتروشیمی امیرکبیر: پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE100 EX3 مبلغ 111648 ریال پتروشیمی جم : پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE80EX3 مبلغ 109281 ریال پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مبلغ 114409 ریال پلي اتيلن سنگين اكستروژن ARM CRP100 black مبلغ 125167 ریال پتروشیمی شازند: پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE80EX3 مبلغ 109281 ریال پلي اتيلن سنگين اكستروژن ARM CRP100 black مبلغ 125167 ریال پتروشیمی مارون:پلي اتيلن سنگين اكستروژن CRP100N مبلغ 114409 ريال پلي اتيلن سنگين اكستروژن ARM CRP100 black مبلغ 125167 ریال پتروشیمی ایلام: پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M مبلغ 109281 ریال پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M مبلغ 111648 ریال